Bjørnefjorden Ressurs- og Kompetansesenter
Fusa vidaregåande skule                 56580900

Bjørnefjorden Ressurs- og Kompetansesenter


vert no drive av Fusa vidaregåande skule, og du får kontakt med oss ved å

· ringja sentralbordet               56 58 09 00

· ringja kurskoordinator            Bjørg Orrebakken Haugland, mobil: ……….

· senda fax til                           56 58 09 01

· senda e-post til                       post@bjorknett.no

· senda brev til                         Bjørk
                                                Fusa vidaregåande skule
                                                P.boks 113,  5649 Eikelandsosen

· møta opp på skulen som ligg i Eikelandsosen på Leiro:

BJØRK     post@bjorknett.no