Bjørnefjorden Ressurs- og Kompetansesenter
Fusa vidaregåande skule                 56580900

BJØRK   post@bjorknett.no

Datakurs

Oppstartkurs for ferske
   
Kom i gang!  Startkurs for dei heilt uerfarne;
    du treng ikkje forkunnskapar!

 

12 t  3 kveldar

Kr. 1.500,-

Start 10.sept

Frist

 

Kurs i modular til D@takortet:
     Kortet inneheld 7 ulike modular, og du kan ta kor mange modular du sjølv ønskjer
     og i kva rekkefølgje:

 

1) Grunnleggjande data
     Kurset skal gje forståing for kva data gjer med samfunnet og kvardagen vår.

 

16 t  4 kveldar

Kr. 1.900,-

Start . 10.sept

Frist

2) Windows operativsystem, filbehandling
     Lær praktisk bruk av operativ-systemet.

 

12 t  3 kveldar

Kr.1.500,-

Start .sept

Frist

3) Word tekstbehandling
     Truleg verdas mest brukte tekstbehandlingsprogram!
     Lær praktisk bruk og gode arbeidsmåter.

 

20 t  5 kveldar

Kr. 2.200,-

Start

Frist

4) Rekneark  Excel 
     Kurset for deg som vil setja opp anbod, enkelt regnskap og kalkyler

 

24 t  6 kveldar

Kr. 2.600,-

Start

Frist

5) Database Access
     Lær m.a. å få  orden i medlemslister, kunderegistre, lagerbehaldning
     eller andre databaser

 

28 t  7 kveldar

Kr. 3.000,-

Start

Frist

6) Power point presentasjon + +
     Meistra programmet "Power Point", lær scanning og behandling av bilete

 

20 t  5 kveldar

Kr. 2.200,-

Start

Frist

7) Internett og e-post
     Bli ein effektiv brukar av internett-tenester!  Ha orden på eposten din !

 

16 t  4 kveldar

Kr. 1.900,-

Start

Frist