Bjørnefjorden Ressurs- og Kompetansesenter
Fusa vidaregåande skule                 56580900

Påmelding til bjørkkurs:

Spørsmål
kommentar

Kurspåmeldinga er bindande, dersom kurset kjem i gang slik det er annonsert her.

Du vil få tilbakemelding om kurset kjem i gang seinast ei veke før start.

 

På første kurskvelden skal du fylla ut eit formelt registreringsskjema, og kursavgifta skal betalast inn via giro som du får tilsendt pr. post når kurset er starta!

 

OBS: Dersom du sluttar før kurset er ferdig, må du som hovudregel likevel betala heile kursavgifta.

BJØRK     post@bjorknett.no