BJØRK     post@bjorknett.no

Bjørnefjorden Ressurs- og Kompetansesenter
Fusa vidaregåande skule                 56580900

FAGBREV

Vaksne kan få fagbrev etter "privatistparagrafen 3-5" i den nye opplæringslova. Tidlegare var dette såkalla "§-20-kurs".

 

 

 

Formelt heiter slike kurs no:
Eksamensførebuande kurs for praksiskandidatar
Påmeldingsfrist til haustens kurs: 1.september.  Start vert medio september. Undervisning 1 kveld i veka, og nokre helgar.  Eksamen i 1 veka i juni 2009

Gjennom fleire års praksis i eit fag har du lært deg mykje, og tanken bak våre kurs er at du saman med kollegaer eller personar frå andre arbeidsstader / bedrifter, skal få eit teoretisk fundament for den kompetansen du har.  Kursa legg opp til ei blanding av førelesingar, gruppearbeid, oppgåveløysing og eksamensøvingar.

For å få fagbrev i eit yrke / fag, må du som hovudregel 

· ha bestått ein tverrfagleg 5 timars skriftleg teorieksamen

· ha til saman 5 års fulltids relevant praksis
(som fylket si fagopplæringsnemnd skal godkjenna)

· avleggja ein praktisk fagprøve.

Eksamen i teoridelen er lik over heile landet og vert halden i desember og juni.

Oppmeldingsfrist:
15.sept. for hausteksamen og 15.jan.for våreksamen. Du melder deg opp via www.privatistweb.no   Meir informasjon finn du også på Hordaland Fylkeskommune sine sider.

Eksamenshjelp?
Bjørk kan tilby individuell hjelp med eksamensførebuing og oppgåveløysing. Me lagar eit skreddarsydd opplegg mellom deg og faglærarar. Ta kontakt for ein prat om dine behov.

Foto: Kari Tveit

Akvakulturfag

 

100 t

12.000

 Start ca 16.sept

Frist 1.sept

Ambulansefag

 

180 t

20.000

Start ca 16.sept

Frist 1.sept

Barne-  og ungdomsarbeidar

 

100 t

12.000

Start ca 16.sept

Frist 1.sept

Kokkefag - servitør

 

100 t

12.000

Start ca 16.sept

Frist 1.sept

Maskinarbeidar

 

100 t

12.000

 Start ca 16.sept

Frist 1.sept

Omsorgsfag

 

100 t

12.000

 Start ca 16.sept

Frist 1.sept

Platearbeid - sveisar

 

100 t

12.000

Start ca 16.sept

Frist 1.sept

Tømrarfag - trehusproduksjon

 

100 t

12.000

Start ca 16.sept

Frist 1.sept